Octrooien

Via Internet kunt u desgewenst zelf nagaan wat er zoal op uw vakgebied bekend is, en of er misschien niet al eens eerder door een ander octrooi is aangevraagd op een uitvinding die u denkt gedaan te hebben. Een bekende site waarop u onderzoek kunt doen, is Espacenet. Als u de onderstaande link volgt, komt u op een Nederlandstalige introductiepagina van Espacenet terecht. Via deze pagina kunt u direct uw eigen oriënterende onderzoek beginnen. Eventueel kunt u eerst nalezen hoe één en ander werkt via het zoekvoorbeeld en/of de handleiding die op deze pagina door Octrooicentrum Nederland ter beschikking worden gesteld.

http://nl.espacenet.com


Merken

Wanneer u van een merknaam wilt nagaan of deze misschien al voor de Benelux geregistreerd is, dan kunt u dat eenvoudig zelf doen via de website van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Als u onderstaande link volgt, dan komt u direct uit op een zoekpagina van het merkenregister dat door het Benelux-Bureau wordt bijgehouden. Via de link "Geavanceerd zoeken" (links onderaan) kunt u desgewenst uitgebreidere zoekmogelijkheden selecteren. De link "Voorkeuren" (rechts bovenaan) biedt de mogelijkheid om de weergave van de zoekresultaten aan te passen.

http://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do