Drs Onno Griebling

Nederlands octrooigemachtigde
Europees octrooigemachtigde
Europees merkengemachtigde

Werkterreinen:

Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Fysica, Software

Vooropleiding:

Natuurkunde
Rijksuniversiteit Utrecht

Overige werkzaamheden:

Tutor bij CEIPI
Centrum voor internationale studies op het gebied van intellectuele eigendomDrs Truus van der Kloet-Dorleijn

Nederlands octrooigemachtigde
Europees octrooigemachtigde
Europees merkengemachtigde

Werkterreinen:

Farmacie, Chemie

Vooropleiding:

Scheikunde
Rijksuniversiteit Leiden