Merken

Hieronder treft u vragen en antwoorden aan betreffende merken. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neemt u dan gerust contact op met de medewerkers van Octrooibureau Griebling. Zij voorzien u graag van verdere informatie.


Soorten merken

Vraag: Welke soorten merken zijn er?
Antwoord: De meest voorkomende merken zijn woordmerken en beeldmerken. Bij merken van de laatstgenoemde categorie gaat het om een bepaalde grafische weergave, een afbeelding. Er bestaan echter meer soorten merken, bijvoorbeeld kleurmerken en vormmerken, omdat er meer zaken zijn dan woorden en afbeeldingen die kunnen dienen om producten en/of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven.

Ongeschikte tekens

Vraag: Is elk teken geschikt om als merk te worden gedeponeerd?
Antwoord: Nee. Tekens die ongeschikt zijn om als merk te worden gedeponeerd, zijn o.a. 1) tekens die onderscheidend vermogen missen doordat ze bijvoorbeeld beschrijvend zijn, 2) tekens die misleidend zijn of 3) tekens die overeenstemmen met een eerder geregistreerd merk voor soortgelijke waren.

Slogan / slagzin

Vraag: Is het mogelijk een slogan (slagzin) als merk te deponeren?
Antwoord: Een slogan kan inderdaad als merk fungeren en als zodanig worden ingeschreven. Voorwaarde is wel dat de slogan onderscheidend vermogen heeft voor de desbetreffende waren en/of diensten.

Bedrijfsnaam

Vraag: Waarom zou ik mijn bedrijfsnaam door middel van een merk beschermen? Ik sta toch al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Antwoord: Een inschrijving van een teken in het handelsregister en een inschrijving van een teken in het merkenregister zijn twee totaal verschillende zaken. Wanneer u uw handelsnaam niet tevens als merk deponeert, dan kan het zijn dat een ander die naam als merk vastlegt. In een dergelijk geval is het niet gegarandeerd dat u het gebruik van het merk door die ander op basis van uw handelsnaaminschrijving kan stoppen, met alle mogelijke schadelijke gevolgen voor uw bedrijf van dien.

TM, ® en ©

Vraag: Wat betekenen symbolen als TM, ® en ©?
Antwoord: Het gebruik van de symbolen TM en ® is afkomstig uit de Verenigde Staten, en heeft in Europa geen officiële betekenis. Het is daarom ook niet verboden deze symbolen te gebruiken, tenzij dat op een misleidende wijze wordt gedaan. In grote lijnen is het zo dat met het symbool TM (trademark) een merkdepot wordt aangeduid, terwijl met het symbool ® (registered trademark) een ingeschreven merk wordt aangeduid. Het gebruik van het symbool © (copyright) hangt samen met het auteursrecht.

Spoedinschrijving

Vraag: Is het mogelijk om snel in de Benelux merkbescherming te verkrijgen?
Antwoord: Ja, het is mogelijk een spoedinschrijving van een merkdepot te vragen. Echter, de inschrijving kan in een later stadium weer doorgehaald worden, bijvoorbeeld wanneer het betreffende merk onderscheidend vermogen blijkt te missen.

Inschrijving

Vraag: Wat kan de inschrijving van een teken als merk in de Benelux in de weg staan?
Antwoord: Het is mogelijk dat het Benelux Merkenbureau inschrijving van een teken als merk weigert. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het Bureau van oordeel is dat het teken onderscheidend vermogen mist voor de waren en/of de diensten waarvoor het is gedeponeerd, of dat het teken tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden. Het is ook mogelijk dat oppositie tegen een merkdepot wordt ingesteld. Wanneer de oppositie slaagt, en het merk is nog niet ingeschreven, dan zal inschrijving ook niet meer plaatsvinden.

Buiten de Benelux

Vraag: Welke mogelijkheden zijn er voor merkbescherming in het buitenland?
Antwoord: Naast depots voor nationale buitenlandse merken is het mogelijk een depot voor een Gemeenschapsmerk of een internationaal merkdepot te verrichten. Een Gemeenschapsmerk heeft geldigheid in alle landen van de Europese Unie. Bij een internationaal merkdepot kunnen diverse landen worden aangewezen, waaronder China, Japan en de Verenigde Staten.

Deponeren in meerdere landen

Vraag: Moet een teken tegelijkertijd in alle landen waarin het moet worden beschermd, als merk worden gedeponeerd?
Antwoord: Nee. Nagenoeg alle geïndustrialiseerde landen hebben zich verbonden aan een systeem waarin een eerste merkdepot een zogenaamd voorrangsrecht (prioriteitsrecht) schept. Het voorrangsrecht duurt voor merken een half jaar. Binnen die tijd kunnen latere merkdepots worden verricht met inroep van het voorrangsrecht van het eerste merkdepot. Feiten die zich in de tijd tussen de eerste en de latere depots hebben voorgedaan, kunnen dan de latere depots niet krachteloos maken.

Beschermingsduur

Vraag: Hoe lang kan bescherming van een teken als merk maximaal duren?
Antwoord: Merkbescherming kan oneindig lang duren, omdat de inschrijving van een merkdepot telkens en onbeperkt kan worden verlengd.

Licentie

Vraag: Kan het uitsluitend recht op een merk voorwerp van een licentie zijn?
Antwoord: Ja, dat kan. Door middel van een licentie kan de merkhouder een ander toestemming geven van het merk gebruik te maken.

Eerder gebruik

Vraag: Als ik al jaren een teken gebruik dat niet als merk beschermd is, sta ik dan in mijn recht ten aanzien van iemand anders die het teken later als merk is gaan toepassen?
Antwoord: In beginsel niet; een merkdepot is een vereiste voor het verkrijgen van merkrechten. Het kan in voorkomende gevallen wel zo zijn dat er bescherming is op basis van andere rechten als het auteursrecht of een handelsnaam. Het is echter het meest zeker wanneer er merkbescherming is, en daarom is het raadzaam er voor te zorgen dat deze vorm van bescherming goed geregeld is.