Modellen

Hieronder treft u vragen en antwoorden aan betreffende modellen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neemt u dan gerust contact op met de medewerkers van Octrooibureau Griebling. Zij voorzien u graag van verdere informatie.


Eisen

Vraag: Wat zijn de eisen voor modelbescherming?
Antwoord: Belangrijke eisen voor modelbescherming zijn dat het model nieuw moet zijn en een eigen karakter moet hebben. Het is niet nodig dat het model origineel of kunstzinnig is.

Geheimhouding

Vraag: Gelet op het vereiste van nieuwheid voor een model, moet ik het model geheimhouden totdat een depot verricht is?
Antwoord: Dat is niet nodig, want er is een zogeheten termijn van respijt van 12 maanden voor de ontwerper van het model. Het effect van deze termijn is dat wanneer een modeldepot wordt verricht binnen 12 maanden na een eerste openbaarmaking van het model door de ontwerper, deze en volgende openbaarmakingen niet nieuwheidsschadelijk zijn.

In opdracht

Vraag: Als ik in opdracht een model heb vervaardigd, ligt het recht om een modeldepot te verrichten dan bij mij?
Antwoord: Wanneer u een model op bestelling hebt vervaardigd, dan is de opdrachtgever gerechtigd het modeldepot te verrichten, op voorwaarde dat de opdracht werd gegeven in het kader van het commercialiseren van het model. Wanneer het model voor particuliere doeleinden bestemd is, ligt dat weer anders. Om misverstanden en conflicten te voorkomen, is het raadzaam van te voren duidelijke afspraken met betrekking tot de rechten te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

Meerdere modellen

Vraag: Als ik meerdere modellen ontwikkeld heb, moet ik dan voor elk model een afzonderlijk depot verrichten?
Antwoord: Dat is niet nodig. Het is mogelijk een zogeheten meervoudig modeldepot te verrichten. Naast praktische voordelen biedt een dergelijk depot ook financiële voordelen: een meervoudig modeldepot met een x aantal modellen is goedkoper dan een x aantal afzonderlijke modeldepots.

In het buitenland

Vraag: Welke mogelijkheden zijn er voor modelbescherming in het buitenland?
Antwoord: Naast depots voor nationale buitenlandse modellen is het mogelijk een depot voor een Gemeenschapsmodel of een internationaal modeldepot te verrichten. Een Gemeenschapsmodel heeft geldigheid in alle landen van de Europese Unie. Bij een internationaal modeldepot kunnen diverse landen worden aangewezen.

Depots in meerdere landen

Vraag: Moet modelbescherming tegelijkertijd in alle landen waarin het uiterlijk van een voorwerp moet worden beschermd, worden aangevraagd?
Antwoord: Nee. Nagenoeg alle geïndustrialiseerde landen hebben zich verbonden aan een systeem waarin een eerste modeldepot een zogenaamd voorrangsrecht (prioriteitsrecht) schept. Het voorrangsrecht duurt voor modellen een half jaar. Binnen die tijd kunnen latere modeldepots worden verricht met inroep van het voorrangsrecht van het eerste modeldepot. Feiten die zich in de tijd tussen de eerste en de latere depots hebben voorgedaan, kunnen dan de latere depots niet krachteloos maken.

Beschermingsduur

Vraag: Hoe lang kan modelbescherming maximaal duren?
Antwoord: Modelbescherming kan maximaal 25 jaar lang duren.

Licentie

Vraag: Kan het uitsluitend recht op een model voorwerp van een licentie zijn?
Antwoord: Ja, dat kan. Door middel van een licentie kan de modelrechthebbende een ander toestemming geven van het model gebruik te maken.

Zonder depot

Vraag: Is het mogelijk om zonder depot modelrechten te verkrijgen?
Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Sinds 6 maart 2002 bestaat het zogeheten ongeregistreerde Gemeenschapsmodel. Een dergelijk model biedt bescherming voor producten die binnen de Europese Gemeenschap op de markt geïntroduceerd worden, in alle landen van de Europese Unie, zonder dat een depot vereist is. Deze bescherming geldt voor een periode van drie jaar vanaf de introductie van het product, en dan alleen tegen namaak waarbij aangetoond kan worden dat het oorspronkelijke ontwerp is gekopieerd.