Octrooien

Wanneer u een technische uitvinding hebt gedaan, bijvoorbeeld door een bestaand apparaat te verbeteren, is het onder bepaalde condities mogelijk octrooi te verkrijgen. Het is hierbij van het grootste belang dat u de uitvinding geheim houdt. Wanneer u dat niet doet, is er namelijk een reële mogelijkheid dat u niet in staat bent een geldig octrooi te verkrijgen. Gaat u dus eerst bij Octrooibureau Griebling te rade, voordat u uw uitvinding aan anderen presenteert. De octrooigemachtigden die bij Octrooibureau Griebling werkzaam zijn, zijn gebonden aan een beroepsgeheim, zodat u met hen zonder problemen over uw uitvinding kunt spreken.

Een octrooi stelt u in staat een uitvinding te gelde te maken, omdat een octrooi u het exclusieve recht geeft de uitvinding te exploiteren. Wanneer u in het bezit van een octrooi bent, bepaalt alleen u wat er op de markt met uw uitvinding gebeurt. Anderen hebben daar in beginsel geen enkele zeggenschap over en kunnen uitsluitend met uw toestemming, en dan tegen betaling, de uitvinding toepassen.

Wanneer u de medewerkers van Octrooibureau Griebling inschakelt bij het aanvragen van een octrooi, bespaart dat u veel werk en tijd. In feite hoeft u dan alleen de moeite te nemen om uw uitvinding met een octrooigemachtigde te bespreken. Hij/zij verwerkt dan uw informatie in een octrooiaanvrage en dient deze, uiteraard na eerst uw goedkeuring te hebben gevraagd, voor u in bij een octrooiverlenende instantie zoals Octrooicentrum Nederland in Rijswijk (ZH). Na indiening van de octrooiaanvrage assisteert uw octrooigemachtigde u graag bij alles wat verder op u afkomt, zowel tijdens de procedure tot octrooiverlening als daarna.

De kosten voor het opstellen en indienen van een octrooiaanvrage in Nederland bedragen in het algemeen zo’n 4.000 à 6.000 EURO. De kosten die gemoeid zijn met het indienen van een Europese octrooiaanvrage of een enkele octrooiaanvrage in het buitenland, liggen normaliter op een vergelijkbaar niveau. De kosten voor het indienen van een gecombineerde internationale octrooiaanvrage, die uw aanspraken vastlegt voor ruim 100 landen, komen -gebaseerd op een eerdere Nederlandse aanvrage- al gauw uit op ten minste 5.000 EURO. Echter, kosten voor buitenlandse aanvragen kunt u uitstellen tot één jaar na het indienen van een Nederlandse aanvrage.

WAARSCHUWING: Er zijn personen die graag hun graantje mee willen pikken in de octrooibusiness, en die zich daarom als octrooiadviseur of octrooi-expert voordoen, waarbij zij u doorgaans hun diensten tegen lagere kosten aanbieden. Dat kan aantrekkelijk lijken, maar de ervaring leert dat u een groot risico neemt wanneer u met dergelijke personen in zee gaat, omdat zij geen moeite doen om goede octrooiaanvragen te schrijven, of daartoe überhaupt niet in staat zijn. Uw uitvinding kan via een door hen opgestelde octrooiaanvrage uiteindelijk op straat komen te liggen, terwijl de aanvrage niet tot een octrooi met degelijke bescherming voor de uitvinding kan leiden. U hebt geen tweede kans; doordat uw uitvinding bekend raakt met de publicatie van de octrooiaanvrage, is er geen mogelijkheid meer om alsnog een goede aanvrage in te dienen. Daarnaast komt u in onhandige situaties terecht, omdat deze personen niet wettelijk bevoegd zijn om namens u voor de officiële instanties op te treden. Het is daarom van belang om goed na te gaan of u met een erkend octrooigemachtigde te maken hebt. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden of Octrooicentrum Nederland.